luật sư di chúc

THI THỂ TỬ VONG VÌ COVID-19 ĐƯỢC XỬ LÝ THẾ NÀO?

Đối với các trường hợp mắc Covid-19 không may qua đời, thi thể của họ sẽ được xử lý dựa trên một số nguyên tắc đặc biệt nhằm đảm bảo an toàn, tránh lây nhiễm. Về thời gian: Theo Điều 18 của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, người mắc hoặc bị nghi ngờ mắc …

THI THỂ TỬ VONG VÌ COVID-19 ĐƯỢC XỬ LÝ THẾ NÀO? Read More »