di sản thừa kế

Mẹ kế có được hưởng tài sản?

Mẹ kế có được hưởng tài sản?

Giải quyết tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất

Giải quyết tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất

Xử lý tài sản của người mất tích

Người bị tòa án tuyên bố mất tích nếu còn tài sản để lại thì được người đang quản lý tài sản của người vắng mặt tại nơi cư trú tiếp tục quản lý tài sản của người đó. Có các quyền và nghĩa vụ như sau: Giữ gìn, bảo quản tài sản của người mất tích …

Xử lý tài sản của người mất tích Read More »

Đất nằm trong quy hoạch có được khai nhận thừa kế không?

Đất nằm trong quy hoạch có được khai nhận thừa kế không?

Tư vấn chia lại di sản thừa kế

Khi nào chia lại di sản thừa kế

Thừa kế không phụ thuộc vào nội dung Di chúc

Phân biệt thừa kế theo pháp luật và theo di chúc

Dịch vụ khởi kiện phân chia di sản thừa kế theo di chúc

Dịch vụ khởi kiện phân chia di sản thừa kế theo di chúc là một trong những dịch vụ hiện nay được nhiều khách hàng sử dụng tại Luật sư Riêng. Xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau mà hiện nay tình trạng tranh chấp, khởi kiện ngày càng phổ biến và phức tạp, …

Dịch vụ khởi kiện phân chia di sản thừa kế theo di chúc Read More »