GÓC NHÌN

Ở NƯỚC NGOÀI CÓ ĐƯỢC THỪA KẾ THEO DI CHÚC?

Câu hỏi pháp lý lĩnh vực lập di chúc: Tôi là người Việt Nam, tôi muốn làm di chúc để lại toàn bộ nhà đất ở Việt Nam cho con (có quốc tịch Mỹ) có được không? Luật sư di chúc tư vấn: Theo Điều 624 Bộ luật dân sự 2015, di chúc là sự …

Ở NƯỚC NGOÀI CÓ ĐƯỢC THỪA KẾ THEO DI CHÚC? Read More »