GÓC NHÌN

Bộ luật dân sự 2015 bãi bỏ quy định về di chúc chung vợ chồng: Giải quyết thế nào cho phù hợp?

Bộ luật dân sự (BLDS) 2015 đã bãi bỏ quy định về di chúc chung vợ chồng, vậy, di chúc chung vợ chồng được lập sau thời điểm BLDS 2015 có hiệu lực thì có được pháp luật ghi nhận hay không là vấn đề đang được nhiều người quan tâm. Tài sản chung của …

Bộ luật dân sự 2015 bãi bỏ quy định về di chúc chung vợ chồng: Giải quyết thế nào cho phù hợp? Read More »

Có quyền từ chối chia thừa kế cho con?

chia thừa kế

Di chúc hợp pháp là gì?

Di chúc hợp pháp

Vụ án tranh chấp chia thừa kế

Tranh chấp chia thừa kế

Thủ tục công chứng di chúc

Thủ tục công chứng di chúc gồm những gì? Sau đây là phần nội dung bài viết liên quan trình tự, thủ tục để di chúc có hiệu lực theo pháp luật. 1. Những ai có quyền thực hiện thủ tục công chứng di chúc? Thông thường người lập di chúc sẽ trực tiếp quyết định …

Thủ tục công chứng di chúc Read More »

Cách lập di chúc

Cách lập di chúc như thế nào mới có giá trị pháp lý? Di chúc là việc thể hiện ý nguyện của người còn sống về việc định đoạt tài sản của mình sau khi đã qua đời. Vì vậy người để lại di sản có thể lập di chúc dưới nhiều hình thức.