Góc nhìn

Thủ tục công chứng di chúc

Thủ tục công chứng di chúc gồm những gì? Sau đây là phần nội dung bài viết liên quan trình tự, thủ tục để di chúc có hiệu lực theo pháp luật. 1. Những ai có quyền thực hiện thủ tục công chứng di chúc? Thông thường người lập di chúc sẽ trực tiếp quyết định …

Thủ tục công chứng di chúc Read More »

Cách lập di chúc

Cách lập di chúc như thế nào mới có giá trị pháp lý? Di chúc là việc thể hiện ý nguyện của người còn sống về việc định đoạt tài sản của mình sau khi đã qua đời. Vì vậy người để lại di sản có thể lập di chúc dưới nhiều hình thức.