Tư vấn thừa kế

Tư vấn thừa kế tại Luật Sư Riêng

Tư vấn thừa kế

Dịch vụ khởi kiện phân chia di sản thừa kế theo di chúc

Dịch vụ khởi kiện phân chia di sản thừa kế theo di chúc là một trong những dịch vụ hiện nay được nhiều khách hàng sử dụng tại Luật sư Riêng. Xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau mà hiện nay tình trạng tranh chấp, khởi kiện ngày càng phổ biến và phức tạp, …

Dịch vụ khởi kiện phân chia di sản thừa kế theo di chúc Read More »

Tư vấn lập quỹ thừa kế

Qũy thừa kế

Tư vấn lập quỹ thừa kế

Tư vấn lập quỹ thừa kế là dịch vụ được Luật Sư Riêng cung cấp. Bất kể tài sản nhiều hay ít, bạn vẫn nên suy nghĩ về việc quản lý tài sản và lập quỹ thừa kế cho những người thân của bạn sau này, để họ nhận được tài sản và thực hiện …

Tư vấn lập quỹ thừa kế Read More »

Tư vấn thừa kế-phân chia di sản

Tư vấn thừa kế-phân chia di sản là một dịch vụ được Luật Sư Riêng cung cấp. Một tình trạng diễn ra khá nhiều hiện nay, là khi cha mẹ mất đi, các con tranh chấp để phân chia tài sản cha mẹ để lại dẫn đến các vụ kiện tụng trên Tòa án. Sự …

Tư vấn thừa kế-phân chia di sản Read More »

Tư vấn quản lý tài sản thừa kế

Luật Sư Riêng cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý tài sản thừa kế. Khi một người mất đi, thì tài sản của họ sẽ xử lý ra sao?, tài sản này sẽ thuộc về ai và giá trị là bao nhiêu? Những câu hỏi tưởng chừng như đơn giản nhưng lại là vấn …

Tư vấn quản lý tài sản thừa kế Read More »

Tư vấn quản lý tài sản thừa kế

Tư vấn quản lý tài sản thừa kế là một trong những lĩnh vực hoạt động của Luật Sư Riêng về thừa kế. Với đội ngũ luật sư cùng các chuyên viên có bề dày kinh nghiệm lâu năm, chúng tôi sẽ giúp quý khách hàng an tâm trong quá trình quản lý tài sản …

Tư vấn quản lý tài sản thừa kế Read More »

Tư vấn chia di sản thừa kế

Luật Sư Riêng cung cấp dịch vụ tư vấn chia di sản thừa kế theo pháp luật và các vấn đề liên quan như: Quy định pháp luật chung về thừa kế theo pháp luật, quyền thừa kế, thời điểm mở thừa kế, di sản thừa kế, hàng thừa kế theo pháp luật. Một tình …

Tư vấn chia di sản thừa kế Read More »

Di sản dùng vào việc thờ cúng

Di sản dùng vào việc thờ cúng là di sản không chia và giao cho người được chỉ định trong di chúc. Di sản dùng vào việc thờ cúng dường như là một “đặc thù” của Việt Nam vì trong nhiều hệ thống pháp luật không thấy xuất hiện chế định này. Thờ cúng là …

Di sản dùng vào việc thờ cúng Read More »

Người nước ngoài nhận thừa kế đất đai tại Việt Nam

Người nước ngoài nhận thừa kế đất đai tại Việt Nam hay không? Đây là một vấn đề không còn mới lạ nhưng cũng rất được quan tâm trong lĩnh vực thừa kế. Nếu không có những kiến thức vững chắc về vấn đề này, những người lập di chúc dễ dàng vướng những khó …

Người nước ngoài nhận thừa kế đất đai tại Việt Nam Read More »