Tư vấn di chúc

Tư vấn di chúc

Dịch vụ lưu giữ- bảo quản- công bố di chúc

Dịch vụ lưu giữ- bảo quản- công bố di chúc là dịch vụ được Luật Sư Riêng cung cấp. Di chúc đã định đoạt các tài sản được hưởng của người thừa kế khi người lập di chúc mất. Tuy nhiên lập di chúc và lưu giữ, bảo quản hay công bố di chúc là …

Dịch vụ lưu giữ- bảo quản- công bố di chúc Read More »

Dịch vụ lưu trữ- bảo quản-công bố di chúc tại Luật Sư Riêng

Dịch vụ lưu trữ- bảo quản- công bố di chúc tại Luật Sư Riêng là lựa chọn hàng đầu dành cho Quý khách hàng. Di chúc đã định đoạt các tài sản được hưởng của người thừa kế khi người lập di chúc mất. Tuy nhiên lập di chúc và lưu giữ, bảo quản hay …

Dịch vụ lưu trữ- bảo quản-công bố di chúc tại Luật Sư Riêng Read More »

Tư vấn soạn thảo di chúc

Tư vấn soạn thảo di chúc là dịch vụ do Luật Sư Riêng cung cấp. Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết và việc lập di chúc chính là nguyện vọng của người đã mất để con cái, cha …

Tư vấn soạn thảo di chúc Read More »

Tư vấn soạn thảo di chúc tại Luật Sư Riêng

Tư vấn soạn thảo di chúc tại Luật Sư Riêng là lựa chọn hàng đầu của Quý khách hàng. Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết và việc lập di chúc chính là nguyện vọng của người đã mất …

Tư vấn soạn thảo di chúc tại Luật Sư Riêng Read More »

Tư vấn soạn thảo di chúc

Tư vấn soạn thảo di chúc là một trong những dịch vụ được Luật Sư Riêng cung cấp. Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết theo quy định tại Điều 624 BLDS 2015. Người thành niên có đủ điều …

Tư vấn soạn thảo di chúc Read More »

Tư vấn di chúc chung của vợ chồng

Tư vấn di chúc chung của vợ chồng là một trong những mảng hoạt động của Công ty Luật TNHH Luật Sư Riêng trong lĩnh vực thừa kế và di chúc. Hiện nay, một số cặp vợ chồng có nhu cầu làm di chúc chung vợ chồng, để đáp ứng nhu cầu của quý khách Công …

Tư vấn di chúc chung của vợ chồng Read More »

Tư vấn sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc

Tư vấn sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc là những vấn đề có thể phát sinh trong quá trình lập và thực hiện di chúc. Việc thành lập di chúc nhằm mục đích phân chia tài sản thừa kế và xác lập những trách nhiệm nghĩa vụ đối với người thừa …

Tư vấn sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc Read More »

Tư vấn thừa kế không phụ thuộc vào di chúc

Tư vấn thừa kế không phụ thuộc vào di chúc là một trong những dịch vụ của Công ty Luật Sư Riêng hoạt động trong lĩnh vực thừa kế và di chúc. Đối với trường hợp thừa kế theo di chúc hợp pháp, di sản được chia theo nội dung di chúc mà người lập …

Tư vấn thừa kế không phụ thuộc vào di chúc Read More »

Thừa kế theo di chúc

Thừa kế theo di chúc là một trong những chế định của Pháp luật Việt Nam liên quan về vấn đề thừa kế. Với kinh nghiệm làm việc lâu năm trong ngành luật, đặc biệt là di chúc và thừa kế là một trong những lĩnh vực mũi nhọn của Công ty Luật TNHH Luật …

Thừa kế theo di chúc Read More »

Thừa kế theo pháp luật

Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định. Nếu như thừa kế theo di chúc, người thừa kế theo di chúc có thể là cá nhân, cơ quan, tổ chức, và nếu là cá nhân thì có thể không …

Thừa kế theo pháp luật Read More »