DỊCH VỤ DI CHÚC – THỪA KẾ

Dịch vụ di chúc

Dịch vụ khai nhận di sản thừa kế là bất động sản

Dịch vụ khai nhận di sản thừa kế là bất động sản là một trong những nội dung gây băn khoăn và thắc mắc của các cá nhân trong quá trình khai nhận di sản từ những người đã khuất. Thủ tục của vấn đề này như thế nào? Những điểm cần lưu ý khi …

Dịch vụ khai nhận di sản thừa kế là bất động sản Read More »

Thủ tục công chứng di chúc

Thủ tục công chứng di chúc gồm những gì? Sau đây là phần nội dung bài viết liên quan trình tự, thủ tục để di chúc có hiệu lực theo pháp luật. 1. Những ai có quyền thực hiện thủ tục công chứng di chúc? Thông thường người lập di chúc sẽ trực tiếp quyết định …

Thủ tục công chứng di chúc Read More »

Tư vấn phân chia di sản thừa kế

Tranh chấp khi phân chia di sản thừa kề là việc không một gia đình nào mong muốn. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, tranh chấp vẫn diễn ra để ý chí của người chết được pháp luật bảo vệ. Vì vậy, khi tranh chấp diễn ra, việc phân chia thừa kế cần phải …

Tư vấn phân chia di sản thừa kế Read More »