Vợ có quyền thay đổi di chúc của chồng không?

Trường hợp di chúc riêng của chồng.

Trong trường hợp di chúc được lập bởi người chồng để quyết định phân chia tài sản của người chồng sau khi người chồng qua đời. Căn cứ theo Điều 640 Bộ luật dân sư 2015 thì chỉ người chồng có quyền thay đổi di chúc này. Vì vậy, người vợ không có quyền thay đổi di chúc riêng của chồng trong mọi trường hợp

Trường hợp di chúc chung của vợ chồng.

Điều 664 Bộ luật dân sự 2005 (đã hết hiệu lực) quy định vợ có thể thay đổi di chúc chung của vợ chồng bất cứ lúc nào. Nhưng việc thay đổi này phải có sự đồng ý của chồng. Nếu người chồng đã chết thì người vợ chỉ có thể thay đổi di chúc liên quan đến phần tài sản của mình.

Hiện Bộ luật dân sự 2015 hiện hành đã bỏ điều khoản này, đồng thời cũng không đề cập đến vấn đề thay đổi di chúc chung của vợ chồng. Do đó, để tránh rủi ro nếu cá nhân muốn lập di chúc thì nên suy nghĩ đến việc lập di chúc riêng thể hiện ý chí cá nhân phân chia phần tài sản của mình.