Vợ có quyền thay đổi di chúc của chồng không?

Vợ có quyền thay đổi di chúc của chồng không?