Chồng chết, vợ lập di chúc với tài sản chung thế nào?

Tóm tắt câu hỏi:

Chúng tôi lấy nhau và mua được 1 căn nhà. Chồng tôi chết không để lại di chúc. Tôi muốn hỏi giờ tôi có thể lập di chúc để lại toàn bộ nhà trên cho con tôi không?

Tham khảo:

Theo Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, căn nhà trên được xem là tài sản chung của vợ chồng.

Chồng bạn mất thì tài sản chung sẽ được chia đôi, trong đó một nửa sẽ thuộc quyền sử dụng, quyền sở hữu hợp pháp của bạn. Phần còn lại sẽ được chia thừa kế theo pháp luật dân sự về thừa kế.

Cụ thể, theo điểm a khoản 1 Điều 651 Bộ luật dân sự 2015, hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết (như vậy trong đó có cả bạn).

Như vậy, bạn chỉ có thể lập di chúc đối với một nửa nhà đất là tài sản chung của vợ chồng bạn và phần tài sản bạn được thừa kế từ chồng, chứ không thể lập di chúc để lại toàn bộ căn nhà trên cho con mình.