Có được thừa kế tiền gửi ngân hàng?

Có được thừa kế tiền gửi ngân hàng?