CON GÁI ĐI LẤY CHỒNG CÓ ĐƯỢC HƯỞNG THỪA KẾ?

CON GÁI ĐI LẤY CHỒNG CÓ ĐƯỢC HƯỞNG THỪA KẾ?