Người giám hộ có quyền bán tài sản thừa kế của người được giám hộ?

Tóm tắt câu hỏi:

Cháu gái ruột của tôi năm nay 12 tuổi và tôi là người giám hộ của cháu. Hiện cháu bệnh nặng, nằm viện đã 5 tháng nay. Gia đình hai bên đã gom góp tiền nhưng không đủ cho cháu làm phẫu thuật. Nay chúng tôi muốn bán tài sản của anh chị tôi để lại cho cháu để có tiền đưa cháu đi chữa bệnh có được không?

Luật sư tư vấn:

Theo Điều 58 Bộ luật Dân sự 2015, người giám hộ của người chưa thành niên có các quyền sau:

– Sử dụng tài sản của người được giám hộ để chăm sóc, chi dùng cho những nhu cầu thiết yếu của người được giám hộ;

– Được thanh toán các chi phí hợp lý cho việc quản lý tài sản của người được giám hộ;

– Đại diện cho người được giám hộ trong việc xác lập, thực hiện giao dịch dân sự và thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người được giám hộ.

Với tài sản của người được giám hộ, người giám hộ có trách nhiệm quản lý tài sản của người được giám hộ như tài sản của chính mình; được thực hiện giao dịch dân sự liên quan đến tài sản của người được giám hộ vì lợi ích của người được giám hộ.

Việc bán, trao đổi, cho thuê, cho mượn, cho vay, cầm cố, thế chấp, đặt cọc và giao dịch dân sự khác đối với tài sản có giá trị lớn của người được giám hộ phải được sự đồng ý của người giám sát việc giám hộ (điều 59 Bộ luật dân sự 2015).

Căn cứ theo những quy định trên thì bạn hoàn toàn có quyền bán tài sản của cháu gái để chi trả cho việc chữa bệnh vì theo như bạn trình bày thì cháu đã ốm trong khoảng thời gian dài, gia đình hai bên đã cố gắng lo cho cháu nhưng vẫn không đủ kinh tế, nay cháu rất cần tiền để làm phẫu thuật – đây được coi là nhu cầu thiết yếu cho người được giám hộ. Nhưng trước tiên, bạn cần có sự đồng ý của người giám sát việc giám hộ. Ngoài ra, bạn nên lưu giữ các chứng cứ thể hiện cháu có bị bệnh – thể hiện nhu cầu thiết yếu của cháu để chứng minh việc bạn bán tài sản là phù hợp.