Ở NƯỚC NGOÀI CÓ ĐƯỢC THỪA KẾ THEO DI CHÚC?

Câu hỏi pháp lý lĩnh vực lập di chúc:

Tôi là người Việt Nam, tôi muốn làm di chúc để lại toàn bộ nhà đất ở Việt Nam cho con (có quốc tịch Mỹ) có được không?

Luật sư di chúc tư vấn:

Theo Điều 624 Bộ luật dân sự 2015, di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Như vậy bạn hoàn toàn có thể lập di chúc theo ý nguyện của mình.

Tuy nhiên, khi lập di chúc ngoài việc đảm bảo nội dung di chúc, hình thức di chúc đúng pháp luật thì mình lưu ý:

Điều 5 Luật đất đai 2013 quy định, người nước ngoài không là đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của Luật này.

Do vậy, nếu di sản thừa kế là bất động sản, cụ thể là quyền sử dụng đất hoặc nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất, thì người con trai chỉ được hưởng giá trị của nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở mà không được trực tiếp sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở. Giá trị của di sản thừa kế mà con bà được hưởng có thể được chuyển ra nước ngoài theo quy định của Pháp lệnh Ngoại hối.