Chồng có được không chia thừa kế cho vợ?

Câu hỏi:

Tôi đang bị bệnh ung thư, trong thời gian này tôi phát hiện vợ tôi có quan hệ ngoài luồng với một người khác. Tôi muốn để lại toàn bộ tài sản cho các con và không cho vợ được thừa kế có được không?

Luật sư tư vấn:

Khoản 1 điều 644 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định, những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn 2/3 suất đó:

a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.

Căn cứ theo những quy định trên thì dù bạn không cho vợ hưởng di sản thừa kể của mình thì người vợ vẫn được hưởng 2/3 suất thừa kế theo quy định của pháp luật.

Chúng tôi lấy ví dụ cụ thể để bạn dễ hiểu như sau:

Bạn có di sản thừa kế để lại là 01 tỷ đồng. Những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất còn sống gồm cha, mẹ, 02 con và vợ (tổng cộng 05 người). Di chúc của bạn để lại toàn bộ 01 tỷ đồng cho hai con, cha, mẹ mà không để lại cho vợ.

Tuy nhiên, trong trường hợp này, nội dung để lại di sản thừa kế của di chúc chỉ có hiệu lực một phần. Di sản thừa kế sẽ được chia dựa theo di chúc và pháp luật như sau:

– Một suất thừa kế là (01 tỷ đồng chia 05 người) là 200 triệu đồng. Vợ không được người chết để lại di sản thừa kế, nhưng theo luật sẽ được hưởng hai phần ba suất thừa kế. Do đó, vợ của người chết được hưởng 2/3 của 200 triệu đồng (hơn 66 triệu).

– Sau khi trừ đi số tiền người vợ được nhận thì số tiền còn lại sẽ chia đều cho cha, mẹ, 02 con.

Trên đây là tư vấn tham khảo của Luật sư di chúc gửi bạn tham khảo. Trân trọng.