LẬP SẴN DI CHÚC ĐỂ BẢO VỆ TÀI SẢN CHO CON

Tôi 36 tuổi, chồng 37 tuổi, chúng tôi không giàu có gì nhưng tôi cũng lập sẵn di chúc và các hướng dẫn xử lý tài sản rồi để trong tủ.Lâu lâu tôi sẽ lấy ra cập nhật lại. Tôi nghĩ việc gì đến sẽ đến, chẳng phải do mình lo sợ nên nó mới đến đâu, cứ chuẩn bị sẵn sàng mọi tình huống.

Tài sản không nhiều nhưng vì mỗi người mỗi tính, không lường hết được, tốt nhất cứ lập sẵn, tránh sau này nhỡ may có chuyện gì mà con còn nhỏ thì vẫn bảo vệ được tài sản cho con.Chồng tôi là chúa hay quên, anh cứ ỉ lại vợ quản lý tài chính tốt rồi nên chẳng cần quan tâm nhà có những thứ gì.

Tôi luôn phải ghi rõ lại tình trạng các tài sản, những ai đang nợ hoặc mình đang nợ ai. Lúc phát sinh chuyện gì, vợ chồng tôi luôn bàn bạc thống nhất nhưng xong rồi thôi, anh ấy không nhớ gì.

Tôi nghĩ chúng ta cứ chuẩn bị cho mọi kịch bản của cuộc sống trước, không thừa.

Nguồn: Hồng (Vnexpress)