Nhà đất cho con rồi có đòi lại được không?

Câu hỏi:

Vợ chồng tôi làm giấy tờ cho ba người con quyền sử dụng đất và căn nhà tôi đang ở. Nay con cả thúc ép tôi phải bán nhà để lấy tiền. Vì không muốn mất nhà, tôi có thể đòi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà từ các con được không? 

Trả lời:

Thứ nhất, theo như Ông trình bày thì Ông đã làm giấy tờ chuyển giao quyền sử dụng đất, sở hữu nhà cho các con của mình, do đó Ông bà không thể đòi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà từ các con. 

Thứ hai, trường hợp ông bà chứng minh được việc các con có hành vi ngược đãi ông bà, hoặc các con vi phạm nghĩa vụ không được bán nhà,… và đây đều là một trong những điều kiện của việc Ông bà tặng cho các con, được quy định rõ trong Hợp đồng tặng cho trước đây thì ông bà có quyền đòi lại tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Thứ ba, người con cả không có quyền bán nhà, đất mà phải có đủ sự đồng ý của tất cả những đồng sở hữu. Nên nếu các con thứ không đồng ý bán nhà thì ông bà có thể không cần lo lắng việc con cả có thể bán được căn nhà trên.