30 tuổi tôi đã lập di chúc

Tôi mới 30 tuổi mà đã lập di chúc từ 02 năm trước. Hiện tại tôi rất khỏe mạnh, minh mẫn .

Tôi còn thêm một bản di ngôn dặn dò gia đình như thế nào nữa. Quan niệm của tôi là chỉ cần có một chút tài sản thì nên lập di chúc sớm, rồi sẽ thay đổi nếu tài sản đó tăng hoặc giảm.

Bố mẹ tôi lại rất sợ nhắc đến di chúc vì nghĩ đó là điều không may mắn. Điều đó sẽ gây hệ lụy không tốt sau này, con cháu có thể tương tàn hoặc không bình đẳng, đùn đẩy nhau trách nhiệm. Tôi rất ủng hộ lập di chúc sớm, là người biết nhìn xa, chia công bằng để không xảy ra tranh chấp.

Nguyễn Nam