Tư vấn chia lại di sản thừa kế

Theo quy định, Thời điểm mở thừa kế là thời điểm người có tài sản chết . Kể từ thời điểm này, những người thừa kế sẽ chính thức có các quyền và nghĩa vụ tài sản do người chết để lại. (Điều 611 Bộ luật Dân sự 2015).

Tuy nhiên, nhiều trường hợp sau khi đã mở thừa mở thừa kế và thực hiện phân chia di sản xong thì xuất hiện người thừa kế mới, có người thừa kế bị bác bỏ quyền thừa kế hoặc tìm được di chúc bị thất lạc của người để lại di sản. . . khi đó sẻ giải quyết như thế nào. Đối với những trường hợp này, nếu các đồng thừa kế không thỏa thuận được thì thực hiện theo quy định của pháp luật.

3 trường hợp chia lại di sản thừa kế theo bộ luật dân sự 2015

1/ Có người thừa kế mới

Trường hợp xuất hiện người thừa kế mới khi đã phân chia di sản thường xảy ra phổ biến đối với người thừa kế là con rơi (con ngoài giá thú) của người để lại di sản.

Đối với trường hợp này Khoản 1 điều 622 quy định cách chia lại di sản thừa kế như sau: 

Trường hợp đã phân chia di sản mà xuất hiện người thừa kế mới thì không thực hiện việc phân chia lại di sản bằng hiện vật, nhưng những người thừa kế đã nhận di sản phải thanh toán cho người thừa kế mới một khoản tiền tương ứng với phần di sản của người đó tại thời điểm chia thừa kế theo tỷ lệ tương ứng với phần di sản đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2/ Có người thừa kế bị bác bỏ quyền thừa kế

Đây là trường hợp người nhận di sản thừa nhưng do vi phạm quy một trong các quy định của pháp luật nên bị truất quyền thừa kế. Tham khảo nội quy bài viết bị Truất quyền thừa kế theo pháp luật để hiểu rõ quy định.

Cách chia lại tài sản thừa kế trong trường hợp này được quy định tại Khoản 2 Điều 622 như sau:

Trường hợp đã phân chia di sản mà có người thừa kế bị bác bỏ quyền thừa kế thì người đó phải trả lại di sản hoặc thanh toán một khoản tiền tương đương với giá trị di sản được hưởng tại thời điểm chia thừa kế cho những người thừa kế, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

3/ Tìm thấy di chúc bị thất lạc 

Kể từ thời điểm mở thừa kế đến trước khi hết thời hiệu yêu cầu chia di sản, nếu người thừa kế theo di chúc yêu cầu chia lại tài sản theo di chúc tìm được (di chúc bị thất lạc) thì phải chia lại di sản của người chết theo quy định tại khoản 3 điều 642

Trong thời hiệu yêu cầu chia di sản, trường hợp di sản đã chia mà tìm thấy di chúc thì phải chia lại theo di chúc nếu người thừa kế theo di chúc yêu cầu.

Trên đây là chi tiết các quy định về các trường hợp chia lại di sản thừa kế. Hy vọng bài viết đã giúp độc giả hiểu được “khi nào chia lại tài sản thừa kế” của người chết. Nếu còn vướng mắc vui lòng liên hệ trực tiếp với Luật Sư Riêng để được hỗ trợ giải đáp cụ thể.

—————————-

Xem thêm về Công ty:

CÔNG TY LUẬT TNHH LUẬT SƯ RIÊNG

Địa chỉ: 280C12 Linh Định Của, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Điện thoại: 0949 165 995

Hotline: 1900 2525 03 (Nhánh 2)

Email: info@luatsurieng.net

Website: www.luatsurieng.net