Giải quyết tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất

Thủ tục giải quyết tranh chấp

  • Thực hiện hòa giải tại cấp xã nơi có đất. Trường hợp hòa giải không thành thì có quyền gửi đơn đến Tòa án nhân dân cấp huyện hoặc cấp tỉnh theo quy định tại Điều 34, 35 Bộ luật tố tụng dân sự 2015 để yêu cầu tòa án giải quyết tranh chấp.
  • Khởi kiện tòa án có thẩm quyền.

Thời hiệu khởi kiện

Theo quy định tại khoản 1 Điều 633 Bộ luật dân sự 2015 thì đối với tranh chấp thừa kế đất đai có di chúc, những đồng thừa kế được hưởng di sản theo di chúc có quyền yêu cầu chia thừa kế trong thời hạn 30 năm kể từ thời điểm mở thừa kế.

Nội dung đơn khởi kiện

  • Thông tin người khởi kiện;
  • Thông tin người bị kiện;
  • Nội dung khởi kiện;
  • Nội dung yêu cầu;
  • Gửi kèm đơn khởi kiện là Tài liệu chứng minh đất có tranh chấp.

Thủ tục khởi kiện ở tòa án

  • Người khởi kiện phải làm đơn khởi kiện gửi đến tòa án.
  • Sau khi nhận được đơn khởi kiện, Tòa án sẽ tiến hành các thủ tục xem xét đơn và thụ lý vụ án.
  • Sau khi thụ lý, Tòa án sẽ tiến hành các thủ tục để chuẩn bị xét xử như là thu thập chứng cứ, xác minh nguồn gốc đất, xác minh di chúc, nội dung di chúc, xác minh nhân thân người thừa kế theo pháp luật, tiến hành các thủ tục xem xét thẩm định tại chỗ và đưa vụ án ra xét xử.

Thời hiệu khởi kiện

Theo quy định tại khoản 1 Điều 633 Bộ luật dân sự 2015 thì đối với tranh chấp thừa kế đất đai có di chúc, những đồng thừa kế được hưởng di sản theo di chúc có quyền yêu cầu chia thừa kế trong thời hạn 30 năm kể từ thời điểm mở thừa kế.

Trên đây là những hướng dẫn chung về thủ tục giải quyết tranh chấp thừa kế quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật. Trường hợp cần tư vấn, hỗ trợ thêm, xin vui lòng liên hệ thông qua hotline 1900 2525 03 (Nhánh 2). Xin cảm ơn.