Đất chưa có giấy chứng nhận, chia thừa kế như thế nào?

Câu hỏi:

Trước khi mất, bố mẹ để lại cho anh chị em chúng tôi một mảnh đất nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc để lại chỉ nói miệng chứ không có di chúc. Cho tôi hỏi mảnh đất chưa được cấp sổ có được tòa chia hay không và xử lý như thế nào?

Trả lời:

Điều 188 Luật Đất đai 2013 quy định người sử dụng đất được thực hiện quyền thừa kế, tặng cho khi có các điều kiện như: Đất không có tranh chấp; quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án; trong thời gian sử dụng đất.

Về vấn đề xử lý chia thừa kế liên quan đến mảnh đất chưa được cấp sổ hồng đã được hướng dẫn tại khoản 1 mục II Nghị quyết 02/2004 của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao. Cụ thể:

Trong trường hợp có văn bản của UBND cấp có thẩm quyền xác nhận việc sử dụng đất đó là hợp pháp nhưng chưa kịp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì tòa án giải quyết yêu cầu chia di sản là tài sản gắn liền với đất và quyền sử dụng đất đó.

Trong trường hợp UBND cấp có thẩm quyền có văn bản cho biết rõ việc sử dụng đất đó là không hợp pháp, di sản là tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất không được phép tồn tại trên đất đó thì tòa án chỉ giải quyết tranh chấp về di sản là tài sản trên đất.

Do đó, căn cứ vào các quy định trên, việc xử lý phân chia di sản thừa kế là quyền sử dụng đất chưa được cấp sổ hồng thì phụ thuộc vào các giấy tờ sở hữu đất của cha mẹ bạn đối với khu đất đó. 

Nếu có các giấy tờ sở hữu hợp pháp thì sẽ được tòa án giải quyết chia quyền sử dụng đất cho các anh chị em. Ngược lại, tòa án sẽ chỉ giải quyết chia di sản là tài sản trên đất.

Tổng đài tư vấn pháp luật: 1900 2525 03 (Nhánh 2)