Vợ, chồng có quyền lập di chúc chung hay không?

Bố mẹ tôi năm nay đã già, muốn lập di chúc chung có được không? Nếu lập thì lập như thế nào?

Luật sư tư vấn:

Bộ luật dân sự năm 2015 đang có hiệu lực thi hành không có bất kỳ Điều luật nào quy định vợ, chồng có thể lập di chúc chung.

Theo đó, mọi người hay hiểu và cho rằng việc pháp luật hiện hành không quy định hay bỏ quy định vợ, chồng có quyền lập di chúc chung trong Bộ luật Dân sự năm 2005 (đã hết hiệu lực thi hành) thì sẽ không thể lập được di chúc chung. Tuy nhiên, việc pháp luật không có quy định không có nghĩa là vợ, chồng không có quyền lập di chúc chung để định đoạt tài sản riêng của vợ hoặc chồng và định đoạt tài sản chung trước khi qua đời. Bởi, căn cứ vào Điều 3 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định các nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân thì mọi các nhân đều có quyền xác lập các giao dịch dân sự hay hành vi pháp lý đơn phương trên cơ sở tự do, tự nguyện, thỏa thuận, không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

Điều cấm của pháp luật là được hiểu là những quy định của luật không cho phép chủ thể thực hiện những hành vi nhất định. Và đạo đức xã hội là những chuẩn mực ứng xử chung trong đời sống xã hội, được cộng đồng thừa nhận và tôn trọng.

Hơn nữa, việc vợ, chồng cùng lập di chúc chung để thể hiện việc định đoạt có thể là tài sản riêng hay tài sản chung của nhau đều là quyền của mỗi người và được pháp luật thừa nhận, quy định tại Điều 609 Bộ luật Dân sự năm 2015: “Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật”.

Do đó, vợ chồng có quyền tự nguyện thỏa thuận lập di chúc chung trong cùng một văn bản để định đoạt tài sản riêng của mỗi người và/hoặc tài sản chung của vợ chồng miễn là không vi phạm điềm cấm của quy định pháp luật dân sự nói riêng, pháp luật nói chung, cũng như không vi phạm chuẩn mực đạo đức xã hội.

Về điều kiện để di chúc chung của vợ, chồng hợp pháp thì phải đáp ứng các điều sau đây:

+/ Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép; Người lập di chúc phải tự viết và ký vào bản di chúc;

+/ Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật;

+/ Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực;

+/ Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc. Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người tự viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa


Xem thêm về Công ty:

CÔNG TY LUẬT TNHH LUẬT SƯ RIÊNG

Địa chỉ: 16 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, Quận 2, TP.HCM

Điện thoại: 0966 2888 55

Hotline: 1900 2525 03 (Nhánh 2)

Email: info@luatsurieng.net

Website: www.luatsurieng.net