Vẫn phải chia thừa kế không phụ thuộc di chúc

Người chồng làm di chúc để lại 500 triệu đồng là tài sản riêng của người này cho người con trai duy nhất. Vậy cho tôi hỏi người vợ có được chia thừa kế khoản tiền kia nữa không vì hai vợ chồng họ vẫn còn nợ tiền tôi?

Luật sư tư vấn:

Theo quy định nhằm bảo vệ quyền lợi của con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng; con đã thành niên mà không có khả năng lao động của người để lại di sản thì những người này cũng sẽ được hưởng một phần di sản từ khối di sản của người đã mất nếu họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản… Theo Bộ luật Dân sự (người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc) thì phần họ hưởng bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật. Trừ trường hợp họ từ chối nhận di sản hoặc không được nhận theo quy định của pháp luật…

Tuy nhiên, trong một số trường hợp, người được nhận di sản từ chối nhận di sản cũng không được pháp luật chấp nhận chẳng hạn như việc từ chối đó nhằm trốn tránh thực hiện nghĩa vụ tài chính của mình đối với người khác.

Như vậy, trong trường hợp trên của bạn, người vợ vẫn được nhận phần tài sản thừa kế của mình. Nếu người này từ chối nhận để trốn tránh nghĩa vụ trả nợ cho bạn cũng không được chấp nhận.


Xem thêm về Công ty:

CÔNG TY LUẬT TNHH LUẬT SƯ RIÊNG

Địa chỉ: 16 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, Quận 2, TP.HCM

Điện thoại: 0966 2888 55

Hotline: 1900 2525 03 (Nhánh 2)

Email: info@luatsurieng.net

Website: www.luatsurieng.net