Tôi có phải chia tài sản theo di chúc không người làm chứng của bố?

Một năm sau khi bố qua đời, gia đình tôi mới biết ông để lại bản di chúc viết tay, không có người làm chứng. Bản di chúc cũng chỉ có vài dòng, nội dung ghi cụ thể tài sản để lại cho mỗi người con. Khi còn sống, bố không nói gì về việc chia tài sản này, cũng không ai biết việc có di chúc. Vậy xin hỏi, văn bản do bố tôi để lại đó có được coi là di chúc hợp pháp không? Các con có phải chia tài sản theo di chúc đó không?

Luật sư trả lời:

Theo quy định tại Điều 631 Bộ luật Dân sự 2015 về di chúc bằng văn bản không có người làm chứng: “Người lập di chúc phải tự viết và ký vào bản di chúc. Việc lập di chúc bằng văn bản không có người làm chứng phải tuân theo quy định tại Điều 631 của Bộ luật này”.

Điều 631 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về nội dung của di chúc như sau:

1. Di chúc gồm các nội dung chủ yếu sau:

a) Ngày, tháng, năm lập di chúc;

b) Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;

c) Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;

d) Di sản để lại và nơi có di sản.

2. Ngoài các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, di chúc có thể có các nội dung khác.

3. Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.

Như vậy nếu di chúc của bố bạn để lại đáp ứng đủ các yêu cầu về hình thức nêu trên và đáp ứng các điều kiện theo quy định tại khoản 1 điều 630 Bộ luật Dân sự 2015: bố bạn minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép; nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội thì di chúc của bố bạn được xem là di chúc hợp pháp và gia đình bạn phải thực hiện chia di sản thừa kế của bố bạn theo di chúc.


Xem thêm về Công ty:

CÔNG TY LUẬT TNHH LUẬT SƯ RIÊNG

Địa chỉ: 16 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, Quận 2, TP.HCM

Điện thoại: 0966 2888 55

Hotline: 1900 2525 03 (Nhánh 2)

Email: info@luatsurieng.net

Website: www.luatsurieng.net