Tôi có nên sửa di chúc khi con bất hiếu?

Vợ chồng tôi cùng lập di chúc chung năm 2014, để lại cho con trai cả 150m2 đất nhưng sau đó bị đối xử bất hiếu. Đến nay, khi chồng tôi đã mất, tôi muốn truất quyền thừa kế và để di sản lại cho người con khác có được không?

Luật sư tư vấn

Thời điểm bác trai còn sống, người con cả đã có hành vi “Vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản” nhưng bác trai không thay đổi di chúc nên người này vẫn được hưởng phần di sản thừa kế theo quy định tại khoản 2 điều 643 Bộ luật dân sự năm 2005. “Những người quy định tại khoản 1 Điều này vẫn được hưởng di sản, nếu người để lại di sản đã biết hành vi của những người đó nhưng vẫn cho họ hưởng di sản theo di chúc”. Như vậy, với phần di sản của bác trai, người con cả vẫn được hưởng theo nội dung di chúc.

Đối với phần tài sản của bác: Vợ chồng lập di chúc chung vào năm 2014 nên chịu sự điều chỉnh của Bộ luật Dân sự năm 2005. Theo đó điều 664 quy định về sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc chung của vợ, chồng như sau: “Nếu một người đã chết thì người kia chỉ có thể sửa đổi, bổ sung di chúc liên quan đến phần tài sản của mình:. Theo quy định trên đây bác gái có quyền sửa đổi, truất quyền thừa kế của người con cả đối với phần tài sản của bác trong khối tài sản chung của hai vợ chồng. Phần tài sản 150 m2 của hai bác có 75 m2 thuộc về bác trai đã được thừa kế cho người con trai cả, người này được hưởng. Phần 75 m2 còn lại thuộc về bác và bác có quyền lập di chúc mới thay thế một phần di chúc cũ liên quan phần tài sản để lại cho người con khác.


Xem thêm về Công ty:

CÔNG TY LUẬT TNHH LUẬT SƯ RIÊNG

Địa chỉ: 16 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, Quận 2, TP.HCM

Điện thoại: 0966 2888 55

Hotline: 1900 2525 03 (Nhánh 2)

Email: info@luatsurieng.net

Website: www.luatsurieng.net