Có quyền từ chối chia thừa kế cho con?

Câu hỏi “Có quyền từ chối chia thừa kế cho con”?:

Tôi nay đã 65 tuổi, tôi có 3 người con. Vì không muốn sau này mình mất đi, chúng tranh giành tài sản rồi không chăm sóc mẹ nên tôi muốn lập di chúc. Tôi muốn chia cho người con trai út, nó khó khăn nhất phần tài sản lớn hơn, còn con trai cả thì không cho bất cứ thứ gì vì là nó làm quá nhiều việc khiến chúng tôi buồn lòng.

Tôi phải làm sao được như ý muốn và để chúng nó không giành giật nhau.

Câu trả lời tham khảo:

Theo điều 624, 626 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về di chúc và quyền của người lập di chúc: Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

Người lập di chúc có các quyền: Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế; Phân định di sản cho từng người thửa kế; dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng; Giao nghĩa vụ cho người thừa kế; Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.

Như vậy:

  • Ông muốn tự định đoạt phần tài sản của mình thì ông hoàn toàn có thể làm di chúc để phân chia di sản và có quyền chỉ định người thừa kế, truất quyền hưởng di sản của người thừa kế và phân định di sản cho các con của mình.
  • Ông cần lưu ý Theo Điều 644 Bộ luật Dân sự năm 2015 về người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc, những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó. Đó là con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng; con thành niên mà không có khả năng lao động. Nếu gia đình ông không có các đối tượng kể trên thì ông hoàn toàn có quyền phân chia di sản của mình theo ý muốn ví dụ cho những ai, không ch ai, mỗi người được chia bao nhiêu tiền, bao nhiêu m2 đất…).
  • Di chúc nên được lập thành văn bản vì hiện tại Ông còn minh mẫn, tỉnh táo. Di chúc được coi là hợp hợp pháp khi có đủ các điều kiện sau: Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép; nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

Hiện nay việc lập di chúc trong hoàn cảnh hiện tại là cần thiết. Tuy nhiên, Qúy khách hàng cần phải lưu ý các vấn đề về nội dung, điều kiện để di chúc hợp pháp nhằm tránh trường hợp di chúc được lập mà không được công nhận dẫn tới những tranh chấp không đáng có về sau.

Qúy khách hàng có thể liên hệ hộp thư hoặc số điện thoại đính kèm để được tư vấn cụ thể, chi tiết hơn nếu có thắc mắc.


Xem thêm về Công ty:

CÔNG TY LUẬT TNHH LUẬT SƯ RIÊNG

Địa chỉ: 16 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, Quận 2, TP.HCM

Điện thoại: 0966 2888 55

Hotline: 1900 2525 03 (Nhánh 2)

Email: info@luatsurieng.net

Website: www.luatsurieng.net