Thừa kế di sản của chồng

 Năm 2015, chồng tôi qua đời không để lại di chúc. Chúng tôi không có con.

Từ đó đến nay tôi sử dụng căn nhà là tài sản chung của vợ chồng. Vậy tôi có quyền bán căn nhà này không?

Luật sư tư vấn:

Nếu căn nhà là tài sản chung của vợ chồng bà thì khi chồng bà qua đời một phần hai căn nhà thuộc quyền sở hữu của bà, một phần hai căn nhà còn lại là di sản thừa kế của chồng bà để lại.

Do chồng bà không để lại di chúc nên phần di sản này được phân chia theo pháp luật cho những người thừa kế bao gồm: bà, cha chồng bà, mẹ chồng bà nếu hai người còn sống. Nếu tại thời điểm mở thừa kế, cha chồng, mẹ chồng bà đều đã chết thì bà là người thừa kế duy nhất đối với phần di sản chồng bà để lại. Khi đó, bà trở thành chủ sở hữu duy nhất đối với căn nhà và được toàn quyền định đoạt căn nhà.