Niêm yết 15 ngày, tránh sót đồng thừa kế phát sinh tranh chấp

Sở Tư pháp TP.HCM có văn bản đề nghị UBND quận, huyện chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn (gọi tắt là cấp xã) phối hợp tốt với các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện đúng quy định về niêm yết văn bản thỏa thuận phân chia di sản, khai nhận di sản nhằm hạn chế tình trạng bỏ sót các đồng thừa kế, tranh chấp phát sinh và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Công văn này nêu rõ: Luật Công chứng năm 2014 quy định tổ chức hành nghề công chứng có trách nhiệm niêm yết việc thụ lý công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản trước khi thực hiện việc công chứng. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng tổ chức hành nghề công chứng và UBND cấp xã chưa thực hiện đúng quy định về niêm yết; có trường hợp UBND cấp xã từ chối niêm yết mà không có lý do chính đáng.

Sở Tư pháp TP viện dẫn quy định việc niêm yết tuân theo Nghị định 29/2015 của Chính phủ, cụ thể là:

1. Việc thụ lý văn bản thỏa thuận phân chia di sản, khai nhận di sản phải được niêm yết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày niêm yết. Việc niêm yết do tổ chức hành nghề công chứng thực hiện tại trụ sở UBND cấp xã nơi thường trú cuối cùng của người để lại di sản. Trường hợp không xác định được nơi thường trú cuối cùng của người để lại di sản thì niêm yết tại nơi tạm trú có thời hạn cuối cùng của người đó…

2. Nội dung niêm yết phải nêu rõ họ, tên của người để lại di sản; họ, tên của những người thỏa thuận phân chia hoặc khai nhận di sản thừa kế…

Bản niêm yết phải ghi rõ nếu có khiếu nại, tố cáo về việc bỏ sót, giấu giếm người được hưởng di sản thừa kế; bỏ sót người thừa kế…

3. UBND cấp xã nơi niêm yết có trách nhiệm xác nhận việc niêm yết và bảo quản việc niêm yết trong thời hạn niêm yết.  


Xem thêm về Công ty:

CÔNG TY LUẬT TNHH LUẬT SƯ RIÊNG

Địa chỉ: 16 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, Quận 2, TP.HCM

Điện thoại: 0966 2888 55

Hotline: 1900 2525 03 (Nhánh 2)

Email: info@luatsurieng.net

Website: www.luatsurieng.net