Không có tên trong di chúc thì con có được hưởng thừa kế hay không?

Hai vợ chồng tôi không đăng ký kết hôn. Chúng tôi có với nhau một bé gái 13 tuổi (trên giấy khai sinh có tên cha). Tháng 2-2019, chồng tôi mất và có làm di chúc để lại toàn bộ căn nhà cho ba người con riêng của ông ấy dù ba người con này đã hơn 18 tuổi. Tôi có xin các con của chồng tôi chia thừa kế cho con tôi một phần, nhưng họ không đồng ý. Vậy pháp luật có quy định nào để bảo vệ quyền thừa kế cho con tôi không?

Luật sư tư vấn:

Theo quy định tại Điều 644 Bộ luật Dân sự 2015 thì con bạn là người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc. Cụ thể: “Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng 2/3 suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn 2/3 suất đó: a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;…”.

Như vậy, dù không có tên trong di chúc của người cha nhưng con của bạn vẫn được hưởng phần di sản bằng 2/3 suất của những người con kia. Nếu không thỏa thuận được với các con của chồng thì bạn có thể khởi kiện để yêu cầu tòa án giải quyết chia thừa kế theo quy định.


Xem thêm về Công ty:

CÔNG TY LUẬT TNHH LUẬT SƯ RIÊNG

Địa chỉ: 16 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, Quận 2, TP.HCM

Điện thoại: 0966 2888 55

Hotline: 1900 2525 03 (Nhánh 2)

Email: info@luatsurieng.net

Website: www.luatsurieng.net