Hình thức của di chúc

Hình thức của di chúc là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng trong quá trình soạn thảo di chúc. Theo quy định pháp luật, di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng. Vậy việc lập văn bản phải đáp ứng điều kiện gì hay không?, một người viết lời trăn trối sau đó ký vào có được hay không? di chúc miệng sau đó ghi âm, ghi hình có được coi là hợp pháp?.

Có thể thấy, có rất nhiều tình huống pháp lý rắc rối xảy ra trên thực tế. Luật Sư Riêng xin mời Qúy vị cùng theo dõi bài viết sau:

Hình thức của di chúc – Di chúc bằng văn bản bao gồm:

  • Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng.

+) Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện (1) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép (2)  Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

+) Người lập di chúc phải tự viết và ký vào bản di chúc.

+) Việc lập di chúc bằng văn bản không có người làm chứng phải tuân theo quy định tại Điều 631 của bộ luật dân sự (quy định về nội dung di chúc)

  • Di chúc bằng văn bản có người làm chứng.

+) Trường hợp người lập di chúc không tự mình viết bản di chúc thì có thể tự mình đánh máy hoặc nhờ người khác viết hoặc đánh máy bản di chúc, nhưng phải có ít nhất là hai người làm chứng. Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc.

+) Việc lập di chúc bằng văn bản có người làm chứng phải tuân theo quy định tại Điều 631 và Điều 632 của Bộ luật dân sự.

  • Di chúc bằng văn bản có công chứng.
  • Di chúc bằng văn bản có chứng thực.

Việc lập di chúc tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã phải tuân theo thủ tục sau đây:

+) Người lập di chúc tuyên bố nội dung của di chúc trước công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã. Công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã phải ghi chép lại nội dung mà người lập di chúc đã tuyên bố. Người lập di chúc ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc sau khi xác nhận bản di chúc đã được ghi chép chính xác và thể hiện đúng ý chí của mình. Công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã ký vào bản di chúc.

+) Trường hợp người lập di chúc không đọc được hoặc không nghe được bản di chúc, không ký hoặc không điểm chỉ được thì phải nhờ người làm chứng và người này phải ký xác nhận trước mặt công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã. Công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã chứng nhận bản di chúc trước mặt người lập di chúc và người làm chứng.

Hình thức của di chúc
Minh họa: Hình thức của di chúc

Hình thức của di chúc – Di chúc miệng:

  • Trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng.
  • Sau 03 tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ.
  • Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

Trên đây là những thông tin khái quát nhất về hình thức của di chúc. Luật Sư Riêng hi vọng đã cung cấp tới Qúy vị những thông tin hữu ích, thiết thực nhất.

Trường hợp cần tư vấn thêm về hình thức của di chúc, cách thức soạn thảo di chúc hoặc bất kỳ dịch vụ nào liên quan, Qúy vị hãy liên hệ ngay với chúng tôi. Luật Sư Riêng cam kết phục vụ tận tình, chu đáo và mang lại sự hài lòng nhất cho Qúy khách hàng.


Xem thêm về Công ty:

CÔNG TY LUẬT TNHH LUẬT SƯ RIÊNG

Địa chỉ: 16 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, Quận 2, TP.HCM

Điện thoại: 0966 2888 55

Hotline: 1900 2525 03 (Nhánh 2)

Email: info@luatsurieng.net

Website: www.luatsurieng.net