Dịch vụ gửi giữ di chúc

Lý do cần gửi giữ di chúc:

  • Được công ty/tổ chức uy tín, Luật sư am hiểu về pháp luật để thực hiện các thủ tục giúp người để lại di chúc yên tâm trọn đời;
  • Được công ty/tổ chức độc lập, đủ phương tiện, cơ sở vật chất bảo quản, lưu giữ cẩn thận theo quy trình nghiêm ngặt, tránh bị hư hỏng, thất lạc;
  • Giữ được bí mật thông tin tránh việc bị lộ thông tin cho người thứ ba.

Gửi giữ di chúc:

  • Người lập di chúc có thể yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng lưu giữ hoặc gửi người khác giữ bản di chúc.
  • Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng lưu giữ bản di chúc thì phải bảo quản, giữ gìn theo quy định của Bộ luật Dân sự và pháp luật về công chứng.

Người giữ bản di chúc có nghĩa vụ sau đây:

– Giữ bí mật nội dung di chúc;

– Giữ gìn, bảo quản bản di chúc; nếu bản di chúc bị thất lạc, hư hại thì phải báo ngay cho người lập di chúc;

– Giao lại bản di chúc cho người thừa kế hoặc người có thẩm quyền công bố di chúc, khi người lập di chúc chết. Việc giao lại bản di chúc phải được lập thành văn bản, có chữ ký của người giao, người nhận và trước sự có mặt của ít nhất hai người làm chứng.


Xem thêm về Công ty:

CÔNG TY LUẬT TNHH LUẬT SƯ RIÊNG

Địa chỉ: 16 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, Quận 2, TP.HCM

Điện thoại: 0966 2888 55

Hotline: 1900 2525 03 (Nhánh 2)

Email: info@luatsurieng.net

Website: www.luatsurieng.net