Đã chia thừa kế nay có thêm người thì có phải chia lại?

Mẹ tôi mất sớm. Năm 2013, cha tôi mất không để lại di chúc và ông, bà nội cũng chết trước cha. Anh em tôi đã tiến hành khai và phân chia di sản xong. Mới đây, đột nhiên anh A xuất hiện (Có Kết quả giám định ADN cùng giấy khai sinh) nói mình là con ruột của cha, đề nghị chia lại tài sản thừa kế. Vậy anh em tôi có phải chia lại tài sản thừa kế không, cách chia thế nào?

Luật sư tư vấn:

Trường hợp đã phân chia di sản mà xuất hiện người thừa kế mới thì không thực hiện việc phân chia lại di sản bằng hiện vật, nhưng những người thừa kế đã nhận di sản phải thanh toán cho người thừa kế mới một khoản tiền tương ứng với phần di sản của người đó tại thời điểm chia thừa kế theo tỉ lệ tương ứng với phần di sản đã nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

Vì vậy, đầu tiên các bạn thỏa thuận với nhau về việc chia phần thừa kế của cha. Nếu không có thỏa thuận khác thì sẽ xác định tổng số tài sản mà cha bạn để lại di sản là bao nhiêu, từ đó xác định mỗi phần di sản mà các bạn được hưởng (tổng tài sản chia thành ba phần). Sau đó hai anh em bạn phải thanh toán cho A một khoản tiền tương ứng với phần di sản mà lẽ ra A được hưởng tại thời điểm chia thừa kế.


Xem thêm về Công ty:

CÔNG TY LUẬT TNHH LUẬT SƯ RIÊNG

Địa chỉ: 16 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, Quận 2, TP.HCM

Điện thoại: 0966 2888 55

Hotline: 1900 2525 03 (Nhánh 2)

Email: info@luatsurieng.net

Website: www.luatsurieng.net