Cháu nội đích tôn không được chia thừa kế?

Tôi là đích tôn của dòng họ. Ông bà nội tôi mất không có di chúc để lại nhiều tài sản. Ông bà có sáu người con nhưng chỉ có mình ba tôi là con trai. Nay các cô và ba tôi họp bàn chia tài sản của ông bà nội nhưng không chia phần cho tôi vì cho rằng tôi là hàng thừa kế thứ hai. Tôi muốn hỏi như vậy có đúng luật không?

Luật sư tư vấn:

Theo Điều 651 BLDS. Người thừa kế theo pháp luật theo thứ tự như sau:

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Như vậy, Do ông bà nội của bạn mất không có di chúc nên di sản của ông bà ấy sẽ được chia thừa kế theo pháp luật và sẽ chia cho những người ở hàng thừa kế thứ nhất gồm ba của bạn và các cô.

Còn bạn là cháu nội, thuộc hàng thừa kế thứ hai nên không được hưởng (trừ khi những người thừa kế hàng thứ nhất đồng ý chia cho bạn hoặc là họ không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản). 


Xem thêm về Công ty:

CÔNG TY LUẬT TNHH LUẬT SƯ RIÊNG

Địa chỉ: 16 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, Quận 2, TP.HCM

Điện thoại: 0966 2888 55

Hotline: 1900 2525 03 (Nhánh 2)

Email: info@luatsurieng.net

Website: www.luatsurieng.net