Ai có quyền lưu giữ di chúc đã được lập?

Câu hỏi của Chị Đoàn Thị Mến (Quận 2):

Thưa luật sư, Bà tôi đã lập di chúc có chứng thực, Bà tôi thì muốn bác cả tôi giữ nhưng chúng tôi thì không muốn vì bác cả nay cũng đã yếu, sức khỏe không tốt. Chúng tôi muốn bà gửi cho một người độc lập không liên quan đến những tài sản bà tôi để lại. Xin hỏi bà tôi có thể gửi di chúc cho người khác được không? Người nhận giữ phải làm gì khi bà tôi qua đời? và Luật sư có dịch vụ nhận giữ di chúc hay không? Tôi xin cảm ơn.

Ý kiến của LSR:

Bà bạn có quyền giao di chúc cho một người độc lập (không có quyền, nghĩa vụ liên quan đến di chúc) giữ hay không?

Căn cứ vào Ðiều 641 Bộ luật Dân Sự 2015 quy định về việc gửi giữ di chúc như sau:

1. Người lập di chúc có thể yêu cầu tổ chức hành nghề công chứng lưu giữ hoặc gửi người khác giữ bản di chúc.

2. Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng lưu giữ bản di chúc thì phải bảo quản, giữ gìn theo quy định của Bộ luật này và pháp luật về công chứng.

3. Người giữ bản di chúc có nghĩa vụ sau đây:

a) Giữ bí mật nội dung di chúc;

b) Giữ gìn, bảo quản bản di chúc; nếu bản di chúc bị thất lạc, hư hại thì phải báo ngay cho người lập di chúc;

c) Giao lại bản di chúc cho người thừa kế hoặc người có thẩm quyền công bố di chúc, khi người lập di chúc chết. Việc giao lại bản di chúc phải được lập thành văn bản, có chữ ký của người giao, người nhận và trước sự có mặt của ít nhất hai người làm chứng.”

Như vậy thì bà bạn hoàn toàn có thể giao bản di chúc cho người khác giữ.

Nghĩa vụ của người giữ di chúc:

 Cá nhân người giữ bản di chúc có các nghĩa vụ giao lại bản di chúc cho người thừa kế hoặc người có thẩm quyền công bố di chúc theo quy định tại Điều 647 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về công bố di chúc:

“1. Trường hợp di chúc bằng văn bản được lưu giữ tại tổ chức hành nghề công chứng thì công chứng viên là người công bố di chúc.

2. Trường hợp người để lại di chúc chỉ định người công bố di chúc thì người này có nghĩa vụ công bố di chúc; nếu người để lại di chúc không chỉ định hoặc có chỉ định nhưng người được chỉ định từ chối công bố di chúc thì những người thừa kế còn lại thỏa thuận cử người công bố di chúc.

3. Sau thời điểm mở thừa kế, người công bố di chúc phải sao gửi di chúc tới tất cả những người có liên quan đến nội dung di chúc.

4. Người nhận được bản sao di chúc có quyền yêu cầu đối chiếu với bản gốc của di chúc.

5. Trường hợp di chúc được lập bằng tiếng nước ngoài thì bản di chúc đó phải được dịch ra tiếng Việt và phải có công chứng hoặc chứng thực.

Luật sư có quyền giữ di chúc hay không?:

Bạn có thể sử dụng dịch vụ nhận giữ di chúc của Chúng tôi mọi lúc – mọi nơi và bà của bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi giao Di chúc cho những Luật sư tại Công ty Luật Sư Riêng.

Bạn có thể tham khảo các dịch vụ chúng tôi cung cấp và cách thức thực hiện tại đường linh đính kèm.


Xem thêm về Công ty:

CÔNG TY LUẬT TNHH LUẬT SƯ RIÊNG

Địa chỉ: 16 Nguyễn Quý Cảnh, phường An Phú, Quận 2, TP.HCM

Điện thoại: 0966 2888 55

Hotline: 1900 2525 03 (Nhánh 2)

Email: info@luatsurieng.net

Website: www.luatsurieng.net