Chồng mất không để lại di chúc, con trong bụng người vợ có được hưởng thừa kế hay không?

Luật Sư Riêng xin đưa ra một vài ý kiến như sau:

Điều 613 Bộ luật Dân sự (BLDS) 2015 quy định người thừa kế là cá nhân phải là người còn sống vào thời điểm mở thừa kế hoặc sinh ra và còn sống sau thời điểm mở thừa kế nhưng đã thành thai trước khi người để lại di sản chết.

Điều 660 BLDS quy định khi phân chia di sản thừa kế, nếu có người thừa kế cùng hàng đã thành thai nhưng chưa sinh ra thì phải để lại một phần di sản bằng phần của những người thừa kế khác. Cụ thể:

– Nếu thai nhi đó còn sống sau khi sinh ra thì sẽ được hưởng phần di sản thừa kế này.

– Nếu thai nhi chết trước khi sinh ra thì những người thừa kế khác được hưởng phần di sản thừa kế này.

Như vậy, với các quy định trên, con mà người vợ đang mang trong bụng vẫn được hưởng một phần tài sản thừa kế của chồng nếu con còn sống khi sinh ra.

Về phân chia tài sản thừa kế, do chồng mất mà không để lại di chúc nên phần tài sản riêng của chồng sẽ được chia thừa kế theo pháp luật cho các cá nhân thuộc hàng thừa kế thứ nhất của chồng gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi.

Xin cảm ơn Qúy vị.