Tư vấn thừa kế không phụ thuộc vào di chúc

Tư vấn thừa kế không phụ thuộc vào di chúc là một trong những dịch vụ của Công ty Luật Sư Riêng hoạt động trong lĩnh vực thừa kế và di chúc. Đối với trường hợp thừa kế theo di chúc hợp pháp, di sản được chia theo nội dung di chúc mà người lập di chúc để lại. Tuy nhiên để đảm bảo quyền và lợi ích của những người có mối quan hệ ruột thịt với người để lại di chúc, Bộ luật Dân sự hiện nay đã có những quy định về các trường hợp thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc.

thừa kế không phụ thuộc vào di chúc

 Tổng đài tư vấn pháp luật 024 665 65 366

Người lập di chúc có quyền chỉ định những người được hưởng di sản thừa kế theo bản di chúc được thành lập dựa trên ý chí nguyên vọng của mình. Nhưng pháp luật vẫn quy định những trường hợp ngoại lệ đối với người thừa kế theo di chúc. Vậy người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc là ai? Căn cứ vào Bộ luật Dân sự 2015, Luật Sư Riêng xin đưa ra tư vấn về vấn đề này như sau:

Các trường hợp hưởng thừa kế không phụ thuộc vào di chúc

Điều 644 BLDS 2015 quy định về những người hưởng thừa kế không phụ thuộc vào di chúc như sau:

“1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.

2. Quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 621 của Bộ luật này.

Đối với các đối tượng nêu trên, kể cả trong trường hợp người có di sản thừa kế không để lại di sản thừa kế cho họ trong di chúc thì họ vẫn có quyền được hưởng 2/3 của một suất thừa kế theo pháp luật.

Điều kiện để hưởng thừa kế không phụ thuộc vào di chúc 

 Theo Khoản 2 Điều 644 BLDS 2015 quy định: “Quy định tại khoản 1 Điều này không áp dụng đối với người từ chối nhận di sản theo quy định tại Điều 620 hoặc họ là những người không có quyền hưởng di sản theo quy định tại khoản 1 Điều 621 của Bộ luật này.“

Để được hưởng thừa kế, những người thừa kế thuộc diện bắt buộc phải đáp ứng những tiêu chí sau:

  • Cá nhân phải còn sống tại thời điểm mở thừa kế
  • Không từ chối nhận di sản thừa kế
  • Không thuộc trường hợp không có quyền hưởng di sản thừa kế theo Điều 621 BLDS 2015.

Trường hợp không được nhận di sản thừa kế

Những đối tượng trên đây mặc dù theo quy định sẽ được nhận di sản thừa kế bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nhưng sẽ không được nhận phần di sản đó nữa nếu thuộc vào một trong những trường hợp sau đây:

Người từ chối nhận di sản

Người từ chối nhận di sản được quyền từ chối nhận di sản nếu như việc từ chối đó không phải để trốn trách thực hiện nghĩa vụ tài sản đối với người khác.

Người không được nhận di sản thừa kế

Người không được nhận di sản thừa kế bao gồm:

– Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe hoặc về hành vi ngược đãi nghiêm trọng, hành hạ người để lại di sản, xâm phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người đó;

– Người vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ nuôi dưỡng người để lại di sản;

– Người bị kết án về hành vi cố ý xâm phạm tính mạng người thừa kế khác nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ phần di sản mà người thừa kế đó có quyền hưởng;

– Người có hành vi lừa dối, cưỡng ép hoặc ngăn cản người để lại di sản trong việc lập di chúc; giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, hủy di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản.

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật TNHH Luật Sư riêng gửi đến khách hàng. Nếu có vấn đề gì vướng mắc, băn khoăn hãy liên hệ với Luật Sư Riêng theo thông tin trên Website hoặc dưới đây để được giải đáp:


Xem thêm về Công ty:

CÔNG TY LUẬT TNHH LUẬT SƯ RIÊNG

Địa chỉ: 280/C12, Lương Định Của, Phường An Phú, Tp.Thủ Đức, TP.HCM.

Điện thoại: 0949 165 995

Hotline: 1900 2525 03 (Nhánh 2)

Email: info@luatsurieng.net

Website: www.luatsurieng.net

Liên hệ để được tư vấn

Dịch vụ khai nhận di sản thừa kế là bất động sản

Dịch vụ tư vấn lập di chúc

Dịch vụ tư vấn pháp luật thừa kế

Thừa kế theo pháp luật

Thừa kế theo di chúc

Tư vấn thừa kế không phụ thuộc vào di chúc