Tư vấn sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc

Tư vấn sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc là những vấn đề có thể phát sinh trong quá trình lập và thực hiện di chúc. Việc thành lập di chúc nhằm mục đích phân chia tài sản thừa kế và xác lập những trách nhiệm nghĩa vụ đối với người thừa kế. Vậy khi nội dung di chúc không còn phù hợp một phần hoặc toàn bộ, việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc được pháp luật quy định như thế nào?Luật Sư Riêng sẽ giải đáp vấn về này như sau:

Tư vấn Sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Vì vậy, người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế hay hủy bỏ di chúc bất cứ lúc nào họ muốn. Tuy nhiên việc thay đổi những nội dung này sẽ dẫn tới một số hệ quả pháp lý nhất định. Sau đây chúng tôi sẽ phân tích rõ hơn về vấn đề này.

  • Sửa đổi di chúc là việc người lập di chúc sửa đổi một phần quyết định cũ của mình trong bản di chúc trước đó. Trong trường hợp cá nhân sửa đổi di chúc thì phần di chúc không bị sửa đổi và phần di chúc lập sau sửa đổi di chúc cũ đều có giá trị pháp lý.
  • Bổ sung di chúc là việc người lập di chúc thêm vào nội dung di chúc đã lập một hoặc một số nội dung mới. Trong trường hợp sung di chúc, nếu phần nội dung bổ sung hợp pháp thì cả thì nội dung di chúc đã được lập trước đó và phần được bổ sung đều có giá trị pháp lý như nhau; nếu phần nội dung bổ sung mâu thuẫn với nội dung trước đó của di chúc thì chỉ phần bổ sung có giá trị pháp lý.
  • Thay thế di chúc là việc người để lại di sản thừa kế lập một di chúc mới thay thế hoàn toàn di chúc cũ vì họ cho rằng nội dung của di chúc cũ không còn phù hợp với nguyện vọng, ý chí cá nhân của họ nữa. Trong trường hợp này, đương nhiên di chúc cũ không còn giá trị pháp lý mà chỉ có di chúc mới lập có giá trị pháp lý. Như vậy di chúc cũ bị hủy bỏ, vì người lập di chúc đã viết viết một di chúc khác thay thế di chúc cũ hoặc viết một di chúc khác hủy bỏ hoàn toàn việc lập di chúc.
  • Quyền sửa đổi, bổ sung, thay thể, hủy bỏ di chúc là quyền của người lập di chúc. Và họ có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ di chúc bất cứ lúc nào, kể cả với di chúc bằng văn bản đã được công chứng, chứng thực.

Đối với người lập di chúc

Khi xét về vấn đề sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc, trước hết ta phải xét đến chủ thể có quyền lập di chúc là người để lại tài sản thừa kế

Theo quy định của Điều 640 Bộ luật Dân sự

Người lập di chúc có quyền tự mình sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ di chúc theo ý chí cá nhân của mình. 

– Sửa đổi di chúc là người để lại di sản bằng ý chí của mình phủ nhận một phần của di chúc và thay thế những nội dung mới, theo đó phần mới sửa đổi sẽ là phần có hiệu lực thay thế phần bị sửa đổi.

– Bổ sung di chúc là việc mà người để lại di sản bổ sung những điều chưa có của di chúc hoặc làm rõ hơn, chi tiết hơn những điều đã được quy định trong di chúc. Theo đó, cả phần nội dung hiện tại và phần nội dung mới được bổ sung cùng có hiệu lực.

– Thay thế di chúc là việc người để lại di sản thừa kế hủy bỏ toàn bộ bản di chúc cũ và thay vào đó là một di chúc mới.

– Hủy bỏ di chúc là việc người để lại di sản thừa kế hủy bỏ toàn bộ bản di chúc cũ nhưng không lập ra bản di chúc mới thay thế.

=> Lưu ý: Đối với trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người tự viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa.

Đối với người thừa kế

Theo quy định của Điểm d Khoản 1 Điều 621 Bộ luật Dân sự 2015 quy định những người có hành vi giả mạo di chúc, sửa chữa di chúc, hủy di chúc, che giấu di chúc nhằm hưởng một phần hoặc toàn bộ di sản trái với ý chí của người để lại di sản thì sẽ không có quyền được hưởng di sản của người để lại di sản thừa kế theo quy định của pháp luật. Nhưng nếu những người để lại di sản biết về hành vi của họ mà vẫn để họ hưởng di sản thừa kế theo di chúc thì họ vẫn được nhận phần di sản đó.

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật TNHH Luật Sư riêng gửi đến khách hàng. Nếu có vấn đề gì vướng mắc, băn khoăn hãy liên hệ với Luật Sư Riêng theo thông tin trên Website hoặc dưới đây để được giải đáp:


Xem thêm về Công ty:

CÔNG TY LUẬT TNHH LUẬT SƯ RIÊNG

Địa chỉ: 280/C12, Lương Định Của, Phường An Phú, Tp.Thủ Đức, TP.HCM.

Điện thoại: 0949 165 995

Hotline: 1900 2525 03 (Nhánh 2)

Email: info@luatsurieng.net

Website: www.luatsurieng.net

Liên hệ để được tư vấn

Dịch vụ khai nhận di sản thừa kế là bất động sản

Dịch vụ tư vấn lập di chúc

Dịch vụ tư vấn pháp luật thừa kế

Thừa kế theo pháp luật

Thừa kế theo di chúc

Tư vấn thừa kế không phụ thuộc vào di chúc

1 thought on “Tư vấn sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc”

  1. Pingback: Dịch vụ lập di chúc - Di chúc

Comments are closed.