Người nước ngoài nhận thừa kế đất đai tại Việt Nam

Người nước ngoài nhận thừa kế đất đai tại Việt Nam hay không? Đây là một vấn đề không còn mới lạ nhưng cũng rất được quan tâm trong lĩnh vực thừa kế. Nếu không có những kiến thức vững chắc về vấn đề này, những người lập di chúc dễ dàng vướng những khó khăn và những bất lợi cho người được hưởng thừa kế. Nắm bắt được điều này, Công ty Luật Sư Riêng sẽ hướng dẫn cũng như tư vấn cho khách hàng hiểu rõ hơn về vấn đề này thông qua bài viết sau đây.

nhận thừa kế

Quyền nhận thừa kế của cá nhân

Căn cứ theo quy định của pháp luật dân sự, cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật.

Người thừa kế là người Việt Nam định cư ở nước ngoài được quyền hưởng di sản theo di chúc hoặc theo pháp luật.

Quy định về thừa kế quyền sử dụng đất

Căn cứ theo quy định tại Luật Đất đai 2013, thành viên hộ gia đình, cá nhân có quyền để lại di sản thừa kế là quyền sử dụng đất theo di chúc hoặc theo pháp luật.

Người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam theo quy định của pháp luật về nhà ở được nhận chuyển quyền sử dụng đất thông qua hình thức nhận thừa kế nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở hoặc được nhận quyền sử dụng đất ở trong dự án phát triển nhà ở. Trường hợp không thuộc trường hợp được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thì được hưởng giá trị của phần thừa kế đó.

Theo đó, đối với di sản thừa kế là đất phi nông nghiệp không phải đất ở, đất nông nghiệp thì người Việt Nam định cư ở nước ngoài chỉ được hưởng giá trị của phần thừa kế mà không được nhận chuyển quyền đối với di sản thừa kế này.

Trường hợp tất cả người nhận thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất đều là người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc đối tượng được mua nhà ở gắn liền với đất ở tại Việt Nam

Người nhận thừa kế không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng được chuyển nhượng hoặc được tặng cho quyền sử dụng đất thừa kế theo quy định sau đây:

–          Trong trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì người nhận thừa kế được đứng tên là bên chuyển nhượng trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất;

–          Trong trường hợp tặng cho quyền sử dụng đất thì người được tặng cho phải là hộ gia đình, cá nhân hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc được sở hữu nhà ở tại Việt Nam, tặng cho Nhà nước, cộng đồng dân cư để xây dựng các công trình phục vụ lợi ích chung của cộng đồng.

–          Trong trường hợp chưa chuyển nhượng hoặc chưa tặng cho quyền sử dụng đất thì người nhận thừa kế hoặc người đại diện có văn bản ủy quyền theo quy định nộp hồ sơ về việc nhận thừa kế tại cơ quan đăng ký đất đai để cập nhật vào Sổ địa chính.

Người nhận thừa kế trong trường hợp này được ủy quyền bằng văn bản cho người trông nom hoặc tạm sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Trường hợp trong số những người nhận thừa kế có người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc đối tượng được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam còn những người khác thuộc diện được nhận thừa kế quyền sử dụng đất

–          Chưa phân chia thừa kế quyền sử dụng đất cho từng người nhận thừa kế thì những người nhận thừa kế hoặc người đại diện có văn bản ủy quyền theo quy định nộp hồ sơ về việc nhận thừa kế tại cơ quan đăng ký đất đai để cập nhật vào Sổ địa chính.

–          Sau khi giải quyết xong việc phân chia thừa kế thì cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho người thuộc đối tượng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài không thuộc đối tượng được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam thì có quyền thực hiện việc chuyển nhượng, tặng cho như quy định trên.

Người nhận thừa kế trong trường hợp này được ủy quyền bằng văn bản cho người trông nom hoặc tạm sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật đất đai và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Lưu ý: Đối với trường hợp này, việc định đoạt tài sản phải tuân thủ quy định của pháp luật dân sự về định đoạt tài sản chung, cụ thể:

  1. Việc định đoạt tài sản chung hợp nhất được thực hiện theo thỏa thuận của các chủ sở hữu chung hoặc theo quy dịnh của pháp luật;
  2. Trường hợp một chủ sở hữu chung theo phần bán phần quyền sở hữu của mình thì chủ sở hữu chung khác được quyền ưu tiên mua. Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày các chủ sở hữu chung khác nhận được thông báo về việc bán và các điều kiện bán mà không có chủ sở hữu chung nào mua thì chủ sở hữu đó được quyền bán cho người khác. Việc thông báo phải được thực hiện bằng văn bản và các điều kiện bán cho chủ sở hữu chung khác phải giống như điều kiện bán cho người không phải chủ sở hữu chung. Trường hợp bán phần quyền sở hữu mà có sự vi phạm về quyền ưu tiên mua thì trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày phát hiện có sự vi phạm về quyền ưu tiên mua, chủ sở hữu chung theo phần trong số các chủ sở hữu chung có quyền yêu cầu Tòa án chuyển sang cho mình quyền, nghĩa vụ của người mua. Bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường thiệt hại.

Dịch vụ tư vấn của Luật Sư Riêng

Khi thực hiện việc chia thừa kế đất đai tại Việt Nam cho người nước ngoài, Luật Sư Riêng sẽ tư vấn chi tiết cho Quý khách hàng về quy trình phân chia và công nhận. Bên cạnh đó, Luật Sư Riêng sẽ đồng hành và hỗ trợ khách hàng trong việc thực hiện các thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền và giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình khai nhận.

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật TNHH Luật Sư riêng gửi đến khách hàng. Nếu có vấn đề gì vướng mắc, băn khoăn hãy liên hệ với Luật Sư Riêng theo thông tin trên Website hoặc dưới đây để được giải đáp:

Công ty Luật TNHH Luật Sư Riêng

Địa chỉ: 280/C12, Lương Định Của, Phường An Phú, Tp.Thủ Đức, TP.HCM.
Điện thoại: 0949 165 995
Email: info@luatsurieng.net
Website: www.luatsurieng.net

Liên hệ để được tư vấn

Dịch vụ khai nhận di sản thừa kế là bất động sản

Dịch vụ tư vấn lập di chúc

Dịch vụ tư vấn pháp luật thừa kế

Thừa kế theo pháp luật

Thừa kế theo di chúc

Tư vấn thừa kế không phụ thuộc vào di chúc

Tư vấn sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc

Tư vấn di chúc chung của vợ chồng

Người nước ngoài nhận thừa kế đất đai tại Việt Nam