Ngày: Tháng Tư 21, 2020

Di sản dùng vào việc thờ cúng

Di sản dùng vào việc thờ cúng là di sản không chia và giao cho người được chỉ định trong di chúc. Di sản dùng vào việc thờ cúng dường như là một “đặc thù” của Việt Nam vì trong nhiều hệ thống pháp luật không thấy xuất hiện chế định này. Thờ cúng là …

Di sản dùng vào việc thờ cúng Read More »

Người nước ngoài nhận thừa kế đất đai tại Việt Nam

Người nước ngoài nhận thừa kế đất đai tại Việt Nam hay không? Đây là một vấn đề không còn mới lạ nhưng cũng rất được quan tâm trong lĩnh vực thừa kế. Nếu không có những kiến thức vững chắc về vấn đề này, những người lập di chúc dễ dàng vướng những khó …

Người nước ngoài nhận thừa kế đất đai tại Việt Nam Read More »

Tư vấn di chúc chung của vợ chồng

Tư vấn di chúc chung của vợ chồng là một trong những mảng hoạt động của Công ty Luật TNHH Luật Sư Riêng trong lĩnh vực thừa kế và di chúc. Hiện nay, một số cặp vợ chồng có nhu cầu làm di chúc chung vợ chồng, để đáp ứng nhu cầu của quý khách Công …

Tư vấn di chúc chung của vợ chồng Read More »