Tháng: Tháng Tư 2020

Tư vấn chia di sản thừa kế

Luật Sư Riêng cung cấp dịch vụ tư vấn chia di sản thừa kế theo pháp luật và các vấn đề liên quan như: Quy định pháp luật chung về thừa kế theo pháp luật, quyền thừa kế, thời điểm mở thừa kế, di sản thừa kế, hàng thừa kế theo pháp luật. Một tình …

Tư vấn chia di sản thừa kế Read More »

Tư vấn soạn thảo di chúc

Tư vấn soạn thảo di chúc là một trong những dịch vụ được Luật Sư Riêng cung cấp. Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết theo quy định tại Điều 624 BLDS 2015. Người thành niên có đủ điều …

Tư vấn soạn thảo di chúc Read More »

Di sản dùng vào việc thờ cúng

Di sản dùng vào việc thờ cúng là di sản không chia và giao cho người được chỉ định trong di chúc. Di sản dùng vào việc thờ cúng dường như là một “đặc thù” của Việt Nam vì trong nhiều hệ thống pháp luật không thấy xuất hiện chế định này. Thờ cúng là …

Di sản dùng vào việc thờ cúng Read More »

Người nước ngoài nhận thừa kế đất đai tại Việt Nam

Người nước ngoài nhận thừa kế đất đai tại Việt Nam hay không? Đây là một vấn đề không còn mới lạ nhưng cũng rất được quan tâm trong lĩnh vực thừa kế. Nếu không có những kiến thức vững chắc về vấn đề này, những người lập di chúc dễ dàng vướng những khó …

Người nước ngoài nhận thừa kế đất đai tại Việt Nam Read More »

Tư vấn di chúc chung của vợ chồng

Tư vấn di chúc chung của vợ chồng là một trong những mảng hoạt động của Công ty Luật TNHH Luật Sư Riêng trong lĩnh vực thừa kế và di chúc. Hiện nay, một số cặp vợ chồng có nhu cầu làm di chúc chung vợ chồng, để đáp ứng nhu cầu của quý khách Công …

Tư vấn di chúc chung của vợ chồng Read More »

Tư vấn sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc

Tư vấn sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc là những vấn đề có thể phát sinh trong quá trình lập và thực hiện di chúc. Việc thành lập di chúc nhằm mục đích phân chia tài sản thừa kế và xác lập những trách nhiệm nghĩa vụ đối với người thừa …

Tư vấn sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc Read More »

Tư vấn thừa kế không phụ thuộc vào di chúc

Tư vấn thừa kế không phụ thuộc vào di chúc là một trong những dịch vụ của Công ty Luật Sư Riêng hoạt động trong lĩnh vực thừa kế và di chúc. Đối với trường hợp thừa kế theo di chúc hợp pháp, di sản được chia theo nội dung di chúc mà người lập …

Tư vấn thừa kế không phụ thuộc vào di chúc Read More »

Tư vấn giải quyết tranh chấp thừa kế

Tư vấn giải quyết tranh chấp thừa kế là một trong những nội dung hoạt động của Công ty Luật Sư Riêng liên quan đến dịch vụ thừa kế. Với kinh nghiệp làm việc nhiều năm trong nghề luật, đội ngũ Luật sư và Chuyên viên của công ty mang đến cho khách hàng những …

Tư vấn giải quyết tranh chấp thừa kế Read More »

Tư vấn thừa kế thế vị

Tư vấn thừa kế thế vị là một trong những lĩnh vực chính của Công ty Luật Sư Riêng. Thừa kế được hiểu là việc dịch chuyển tài sản của người đã chết sang cho người còn sống. Thực tế cho thấy có những trường hợp người được hưởng thừa kế lại chết trước hoặc …

Tư vấn thừa kế thế vị Read More »

Thừa kế theo di chúc

thừa kế theo di chúc