Thời hiệu khởi kiện thừa kế di sản là bất động sản

Điều 623 BLDS 2015 quy định về thời hiệu thừa kế như sau:

 Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế……

Như vậy thời hiệu để người  thừa kế yêu cầu chia di sản thừa kế là 30 năm đối với bất động sản kể từ thời điểm thừa kế.

Tuy nhiên theo hướng dẫn  của Tòa án nhân dân Tối cao tại Giải đáp số 01/GĐ – TANDTC ngày 05 tháng 01 năm 2018  thì đối với  trường hợp thừa kế mở trước ngày 10-9-1990 thì thời hiệu khởi kiện chia di sản thừa kế là bất động sản được thực hiện theo quy định tại Điều 36 của Pháp lệnh Thừa kế năm 1990 và hướng dẫn tại Nghị quyết số 02/HĐTP ngày 19-10-1990 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Pháp lệnh Thừa kế, cụ thể là: thời hiệu khởi kiện được tính từ ngày 10-9-1990.

Như vậy theo hướng dẫn này trường hợp người để lại di sản thừa kế chết trước năm 1987 mà hiện nay Tòa án mới thụ lý, giải quyết tranh chấp thì thời hiệu khởi kiện chia di sản thừa kế là bất động sản được  tính từ ngày 10 /09/1990

TƯ VẤN TRANH CHẤP THỪA KẾ

        ------------------

Công ty Luật TNHH Luật Sư Riêng

Hotline: 0911 945 499- 0938 483 440

Trụ sở: 25 Vũ Tông Phan-An Phú-Quận 2-TP.HCM

Webstde: dichuc.net    Email: info@luatsurieng.net