THỜI HIỆU CHIA THỪA KẾ LÀ GÌ?

Thời hiệu chia thừa kế là gì?

Thời hiệu chia thừa kế là khoảng thời gian pháp luật quy định cho phép các chủ thể có quyền hưởng di sản yêu cầu Tòa án phân chia di sản. Trước đây trong BLDS 2005 khi quy định về thời hiệu chia di sản luật chỉ quy định một khoảng thời gian ngắn, điều này đã gây ra nhiều bất cập trong đời sống. Với truyền thống của người Việt thì việc chia di sản khi người để lại di sản vừa mới mất là điều kiêng kị nên thường rất lâu sau đó họ mới chia di sản nên nhiều trường hợp đã hết thời hiệu. Để khắc phục nhược điểm đó đến BLDS 2015, các nhà là luật đã kéo dài thời hạn phân chia di sản. Cụ thể:

 (ảnh minh họa: nguồn internet)

Điều 623. Thời hiệu thừa kế

1. Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu chia di sản là 30 năm đối với bất động sản, 10 năm đối với động sản, kể từ thời điểm mở thừa kế. Hết thời hạn này thì di sản thuộc về người thừa kế đang quản lý di sản đó. Trường hợp không có người thừa kế đang quản lý di sản thì di sản được giải quyết như sau:

a) Di sản thuộc quyền sở hữu của người đang chiếm hữu theo quy định tại Điều 236 của Bộ luật này;

b) Di sản thuộc về Nhà nước, nếu không có người chiếm hữu quy định tại điểm a khoản này.

2. Thời hiệu để người thừa kế yêu cầu xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là 10 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

3. Thời hiệu yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại là 03 năm, kể từ thời điểm mở thừa kế.

TƯ VẤN LẬP DI CHÚC

              ------------------

Công ty Luật TNHH Luật Sư Riêng

Đường dây nóng: 0911 945 499- 0962 011 118

Trụ sở: 25 Vũ Tông Phan-An Phú-Quận 2-TP.HCM

Webside: dichuc.net Email: info@luatsurieng