Tại sao phải lập di chúc

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho cá nhân hoặc tổ chức khác. Vì vậy, khi một cá nhân  trước khi chết, họ để lại di chúc hợp pháp  và được cơ quan có thẩm quyền công nhận thì sau khi chết,  di sản của họ sẽ được phân chia theo ý chí của họ được thể hiện trong di chúc.

                                              

Hiện nay tình trạng tranh chấp di sản xảy ra rất phổ biến, đặc biệt là tranh chấp  di sản là quyền sử dụng đất trong nội bộ gia đình với nhau. Nguyên nhân chủ yếu là khi còn sống người để lại di sản không lập di chúc nói rõ ý nguyện phân chia tài sản cho con cái thế nào, hoặc có trường hợp có lập di chúc nhưng di chúc không có hiệu lực pháp luật do sai hình thức, thủ tục… Từ đó dẫn đến việc khi người đó mất, người có quyền hưởng di sản không tự thỏa thuận phân chia di sản thừa kế được mà xảy ra tranh giành, mâu thuẫn, thưa kiện lẫn nhau dẫn đến “huynh đệ tương tàn”.                         

Pháp luật đã cho phép mọi người có tài sản hợp pháp đều có quyền lập di chúc bất kỳ khi nào họ có nhu cầu. Người lập di chúc có quyền chỉ định người thừa kế, phân định di sản cho từng người, để lại di sản làm nơi thờ cúng, hoặc truất quyền hưởng di sản của người thừa kế, chỉ định người giữ di chúc; người quản lý di sản, người phân chia di sản. Di chúc đã lập thì vẫn có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế hay hủy bỏ di chúc vào bất cứ lúc nào khi người lập di chúc còn sống.

Vì vậy người có tài sản để tránh việc người thân tranh giành di sản sau này thì việc chủ động lập di chúc khi vẫn còn minh mẫn là việc cần được làm sơm, đúng và đầy đủ.

       ------------------

Công ty Luật TNHH Luật Sư Riêng

Hotline: 0911 945 499- 0907 719 381

Trụ sở: 25 Vũ Tông Phan-An Phú-Quận 2-TP.HCM

Website: dichuc.net    Email: info@luatsurieng.net