Quyền thừa kế đối với người đã bị tuyên bố chết trở về

Anh trai tôi bị mất tích và Tòa án đã tuyên bố anh trai tôi chết. Tài sản của anh tôi đã được Tòa án chia theo pháp luật. Nhưng anh tôi vẫn còn sống, nay anh tôi đã trở về. Xin hỏi Luật sư anh tôi có quyền đòi lại tài sản đã được chia thừa kế không?

Nội dung tư vấn Luật Sư Riêng đưa ra như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 73 Bộ luật Dân sự 2015 quy định "Khi một người bị tuyên bố là đã chết trở về hoặc có tin tức xác thực là người đó còn sống thì theo yêu cầu của người đó hoặc của người có quyền, lợi ích liên quan, Tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố người đó là đã chết”.

Theo đó, anh trai bạn có quyền yêu cầu Tòa án ra quyết định hủy bỏ quyết định tuyên bố anh trai bạn là đã chết.

Tiếp đó, Khoản 3 Điều này cũng quy định "Người bị tuyên bố là đã chết mà còn sống có quyền yêu cầu những người đã nhận tài sản thừa kế trả lại tài sản, giá trị tài sản hiện còn. Trường hợp người thừa kế của người bị tuyên bố là đã chết biết người này còn sống mà cố tình giấu giếm nhằm hưởng thừa kế thì người đó phải hoàn trả toàn bộ tài sản đã nhận, kể cả hoa lợi, lợi tức; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường”.

Như vậy, anh trai bạn có quyền yêu cầu những người đã nhận di sản thừa kế trả lại tài sản, giá trị tài sản hiện còn theo quy định nêu trên.

TƯ VẤN TRANH CHẤP THỪA KẾ

------------------------

Công ty Luật TNHH Luật Sư Riêng

Hotline: 0949.16.59.95 - 0964.646.246

Trụ sở: 25 Vũ Tông Phan-An Phú-Quận 2-TP.HCM

Webside: dichuc.net    Email: info@luatsurieng.net