NỘI DUNG KHÔNG THỂ THIẾU CỦA MỘT DI CHÚC

Ngày nay, việc tranh chấp di sản thừa kế ngày càng gia tăng khiến cho tình cảm gia đình rạn nứt thậm chí có người phải lãnh án. Từ thực trạng đó, người để lại di sản đã ý thức được tầm quan trọng của việc lập di chúc để định đoạt tài sản của mình. Tuy nhiên không phải ai cũng có đủ hiểu biết để lập được di chúc. Luật Sư Riêng cung cấp cho Quý vị những thông tin hữu ích về nội dung của di chúc:

Nội dung của di chúc được quy định tại Điều 631 Bộ luật Dân sự 2015, theo đó di chúc bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

1. Ngày, tháng, năm lập di chúc;

Xác định di chúc nào là bản di chúc cuối cùng để thực hiện việc phân chia di sản.

2. Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;

 Nhằm xác định chính xác người lập di chúc là ai. Tuy nhiên, nơi cư trú trong bản di chúc chưa chắc đã phải là địa điểm mở thừa kế vì kể từ thời điểm lập di chúc đến thời điểm mà người lập di chúc chết, người lập di chúc có thể có nơi cư trú khác với nơi cư trú được ghi trong bản di chúc.

3. Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;

4. Di sản để lại và nơi có di sản.

Di chúc được lập ra với mục đích xác định người lập di chúc dự định để lại di sản của mình cho ai thừa kế sau khi mình chết, nên trong bản di chúc phải ghi rõ họ, tên người được hưởng toàn bộ di sản hoặc một phần di sản, hoặc được nhận một hiện vật nhất định hay một số tiền nhất định trong khối di sản.

Lưu ý:

Để đảm bảo di chúc có hiệu lực thì khi trình bày nội dung di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc. Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người tự viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa.

Trên đây là một số tư vấn của Luật Sư Riêng về nội dung của một bản di chúc. Để được tư vấn và hỗ trợ, vui lòng liên hệ: