Nội dung của di chúc

1. Di chúc gồm các nội dung chủ yếu sau:

a) Ngày, tháng, năm lập di chúc;

b) Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;

c) Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;

d) Di sản để lại và nơi có di sản.

2. Ngoài các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, di chúc có thể có các nội dung khác. Ví dụ:

a) Việc chỉ định người thực hiện nghĩa vụ và nội dung của nghĩa vụ;

b) Xác định rõ các điều kiện để cá nhân, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản; Bạn có muốn người thụ hưởng (người vị thành viên) chờ đến một tuồi xác định trước khi nhận bất kỳ di sản nào từ di chúc? Tuổi nào người thụ hường vị thành niên của bạn phải đạt trước khi nhận bất cứ di sản theo di chúc của bạn?

c) Xác định ai là người phụ trách quản lý di sản (hôn phối hoặc người khác), bạn có muốn chỉ định tên người quản lý di sản thay thế không?

d) Nếu người hôn phối không sống lâu hơn bạn, bạn có mong muốn chỉ định người giám hộ cho con vị thành niên hoặc con phụ thuộc không?

e) Bạn có muốn tặng di sản cho một người cụ thể không? Tên di sản, tên người thụ hưởng, địa chỉ? Bạn có muốn chỉ định người thụ hưởng thay thế chi di sản này không khi người thụ hường từ chối nhận di sản hoặc chết trước bạn?

f) Ai sẽ nhận phần còn lại của di sản? Người thụ hưởng, địa chỉ, chia cho những người thụ hưởng theo phần mà tôi chọn. Ai sẽ nhận phần di sản này nếu người thụ hường không nhận được quà tặng;

g) Bạn có muốn xóa nợ cho ai trong Di Chúc? Tên con nợ, địa chỉ, mô tả nợ;

h) Bạn có bất kỳ vật nuôi phải được chăm sóc? Tên thú nuôi, mô tả vật nuôi, người chăm sóc vật nuôi;

i) Bạn muốn có bất kỳ hướng dẫn bổ sung nào không?

3. Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc:

Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người tự viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa.

Trên đây là những thông tin hữu ích Luật Sư Riêng  gửi đến bạn đọc. Để được tư vấn và hướng dẫn cụ thể hơn, vui lòng liên hệ:

TƯ VẤN LẬP DI CHÚC

------------------------

Công ty Luật TNHH Luật Sư Riêng

Hotline: 0949.16.59.95 - 0964.646.246

Trụ sở: 25 Vũ Tông Phan-An Phú-Quận 2-TP.HCM

Webside: dichuc.net    Email: info@luatsurieng.net