Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc?

Pháp luật Việt Nam hiện nay quy định có 2 hình thức thừa kế là thừa kế theo di chúc và thừa kế theo pháp luật. Trong trường hợp thừa kế theo di chúc, di sản được chia theo ý nguyện của người để lại di chúc. Tuy nhiên, để bảo vệ quyền lợi chính đáng của những người có quan hệ thân thiết với người chết, pháp luật dân sự có quy định về những người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc.

Cụ thể, Khoản 1 Điều 644 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.”

nguoi-thua-ke-khong-phu-thuoc-vao-noi-dung-di-chuc

Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc – Ảnh: internet

Đây có thể được xem là một ngoại lệ của thừa kế theo di chúc, khi mà bất luận nội dung di chúc thể hiện di nguyện của người chết như thế nào thì những người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc như được liệt kê ở trên vẫn được đảm bảo hưởng một phần tối thiểu nhất định.

Tuy nhiên, việc áp dụng ngoại lệ này cũng đi kèm điều kiện. Theo đó, những người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung di chúc dù được liệt kê như trên nhưng có những vi phạm nghiêm trọng trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc người để lại di sản hoặc xâm phạm sức khỏe, tính mạng, danh dự của người để lai thừa kế hoặc người thừa kế khác nhằm mục đích hưởng thừa kế thì không được áp dụng quy định này.

 TƯ VẤN THỪA KẾ DI SẢN

      ------------------ 
Công ty Luật TNHH Luật Sư Riêng 
Hotline: 0911 945 499- 0962 011 118 
Trụ sở: 25 Vũ Tông Phan-An Phú-Quận 2-TP.HCM 
Webside: dichuc.net    Email: info@luatsurieng.net