Lưu trữ di chúc theo ủy quyền

Lưu giữ di chúc theo ủy quyền là việc người lập di chúc ủy quyền cho cơ quan công chứng hoặc một cá nhân khác giữ bản di chúc của mình. Người lập di chúc có thể yêu cầu cơ quan công chứng lưu giữ hoặc gửi người khác giữ bản di chúc.
 
Trong trường hợp cơ quan công chứng nhà nước lưu giữ bản di chúc thì phải bảo quản, giữ gìn theo quy định của pháp luật công chứng. Cá nhân giữ bản di chúc có các nghĩa vụ sau đây:
 
- Giữ bí mật nội dung di chúc;
 
- Giữ gìn, bảo quản di chúc; nếu bản di chúc bị thất lạc, hư hỏng thì phải báo ngay cho người lập di chúc;
 
- Giao lại bản di chúc cho người thừa kế hoặc người có thẩm quyền công bố di chúc khi người lập di chúc chết.
 
Việc giao lại bản di chúc phải được lập thành văn bản, có chữ ký của người giao, người nhận và trước sự có mặt của hai người làm chứng.
 
Luật Sư Riêng cung cấp dịch vụ tư vấn và trợ giúp pháp lý đối với việc lập di chúc, hủy bỏ hoặc thay thế di chúc, nhận lưu trữ di chúc và công bố di chúc cho Quý khách hàng với nội dung công việc như sau:
 
- Tư vấn trình tự, thủ tục lập di chúc;
 
- Tư vấn lập hồ sơ ủy quyền lưu trữ di chúc;
 
- Công bố di chúc.

     ------------------

Công ty Luật TNHH Luật Sư Riêng

Hotline: 0949.16.59.95 - 0938.48.34.40

Trụ sở: 25 Vũ Tông Phan-An Phú-Quận 2-TP.HCM

Website: dichuc.net    Email: info@luatsurieng.net