Lập di chúc với tài sản đang thế chấp tại ngân hàng

Ông Bà Ngoại muốn lập di chúc để lại căn nhà cho em thừa hưởng nhưng giấy tờ nhà thì Cậu ruột em đang mượn thế chấp ngân hàng. Vây thì Ông Bà Ngoại em phải lập nội dung di chúc như thế nào để em được thừa hưởng trọn vẹn.

Dựa trên dữ kiện bạn trình bay, Luật Sư Riêng  đưa ra nội dung giải đáp như sau:

Theo quy định tại khoản 4, Điều 320  Bộ luật Dân sự 2015 thì bên thế chấp không được bán, trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp trừ trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều 321 BLDS năm 2015, theo đó “được bán, trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp không phải là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh, nếu được bên nhận thế chấp đồng ý hoặc theo quy định của luật.”

Như vậy, bà của bạn vẫn được lập di chúc cho bạn thừa kế mảnh đất đó, tuy nhiên có sự xác nhận của ngân hàng đang nhận thế chấp nhà.

Về thủ tục lập thừa kế, cơ quan công chứng trước khi chứng thực nội dung di chúc ngoài việc đánh giá tính tự nguyện, tình trạng minh mẫn của người lập di chúc sẽ tiến hành kiểm tra đối chiếu bản gốc các giấy tờ về nhân thân và các giấy tờ tài sản (đối với các tài sản mà Pháp luật quy định phải đăng ký). Trong trường hợp này, chủ sở hữu tài sản thế chấp có thể làm đơn yêu cầu tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại đang quản lý giấy tờ gốc cử người mang theo giấy tờ gốc về quyền tài sản thừa kế để Cơ quan công chứng kiểm tra đối chiếu. Sau khi kiểm tra đối chiếu nếu nội dung di chúc hợp pháp, kiểm tra xác nhận tính hợp pháp của các giấy tờ nhân thân, giấy tờ tài sản Cơ quan công chứng sẽ tiến hành thủ tục làm chứng di chúc theo quy định của pháp luật.Sau khi hoàn tất thủ tục công chứng, tổ chức tín dụng hoặc ngân hàng sẽ tiếp tục những giấy tờ gốc về quyền tài sản của người để lại di chúc.

Tuy nhiên, nếu bạn muốn hưởng trọng vẹn phần di sản thừa kế thì bạn nên thuyết phục bà và cậu mình rút tài sản đang thế chấp tại ngân hàng và thay bằng một tài sản đề phòng trường hợp xử lý tài sản thế chấp của ngân hàng nếu cậu bạn không thể thanh toán khoản nợ tại ngân hàng.

Trên đây là những thông tin hữu ích Luật Sư Riêng gửi đến Quý bạn đọc. Để được tư vấn và hỗ trợ chi tiết hơn vui lòng liên hệ:

TƯ VẤN LẬP DI CHÚC

------------------------

Công ty Luật TNHH Luật Sư Riêng

Hotline: 0949.16.59.95 - 0964.646.246

Trụ sở: 25 Vũ Tông Phan-An Phú-Quận 2-TP.HCM

Website: dichuc.net    Email: info@luatsurieng.net